POLE LEHEL

Jaak Järvekülg

2915
Jaak Järvekülg
Jaak
Järvekülg
...
+372 55674693
keskkonnaekspert
KMH ekspert (KMH0162)
KSH ekspert (vastab KeHJS §34 lg (4) nõuetele)
KeHJS § 34 lg 4 kohased koolitused:

Tartu Ülikool, Arvestus juhtimisprotsessis, 2002. a - 1,5 ainepunkti (1 AP = 26 h)

Tartu Ülikool, Keskkonnamõju hindamine, 2004. a - 2 ainepunkti (1 AP = 26 h);

Tartu Ülikool, Keskkonnamõju hindamise eriseminar (aine sisuks oli KSH läbiviimine), 2004. a - 2 ainepunkti (1 AP = 26 h)

Tartu Ülikool, Juhtimine ja organisatsioon, 2004. a - 2 ainepunkti (1 AP = 26 h)

Tartu Ülikool, Keskkonnajuhtimine ja keskkonnaaudit, 2004. a - 3 ainepunkti (1 AP = 26 h)

Hendrik Guthan (meeskonnatöö ja juhtimise treener), Juhtimisalane koolitus "Meeskonna koolitus", 2014. a - 12 h

Hendrik Guthan (meeskonnatöö ja juhtimise treener), Juhtimisalane koolitus "Juhtkonna koolitus - töötuba", 2014. a - 12 h

Keskkonnamõju Hindajate Ühing, KSH juhteksperdi koolitus, 2016. a - 60 h (Tunnistus nr KSH-008)
Hendrikson & Ko
Asutajaliige

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ