Seminar - üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise teemadel

Ühingu seminar (virtuaalne) toimus 10.06.2020. a. Seminari jäädvustused:

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ (edaspidi ka Ühing) kavandab 10.06.2020. a kell 13.00 seminari, mis keskendub üldplaneeringute (ÜP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimise praktikale. Üle Eesti on koostamisel omavalitsuste üldplaneeringud ja nende KSH-d, seega oleks sobiv aeg arutleda parimate praktikate üle, enne kui vastavad tööd lõppema hakkavad.

Korraldatav seminar on osalejatele tasuta. Interaktiivse seminari kava:
Kell 12.30 - avatakse kogunemine „virtuaalsesse ooteruumi“.
Kell 13.00 - juhatab seminari sisse Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ.
Kell 13.20 - alustab külalisesinejate teemaplokk, kus esmalt Keskkonnaamet (Irma Pakkonen) tutvustab ameti muutunud rolli ÜP KSH menetlustes ja ootuseid / nõudeid käimasolevatele menetlustele. Järgneb ettekanne, kus Rahandusministeerium (Tuuli Veersalu) annab ülevaate regionaalhalduse osakonnas ja planeeringute osakonnas esile kerkinud teemadel, seoses ÜP KSH-ga (nt mida menetluses jälgitakse (sh tulenevalt juhenditest), millised aspektid seonduvad asjakohaste mõjudega ning millised on ootused KSH-le ja/või mida KSH menetlus võiks võimaldada). Kokku kuni 40 min ehk 20 min ettekanded. Ettekannete osale järgneb arutelu.
Kell 14.45 – sirutuspaus.
Kell 15.00 - jätkub arutelu osa.
Kell 16.00 – seminari kokkuvõttev teemaplokk. Ühingu ja seminarist osavõtnute vahel soovitakse muuhulgas kokku leppida, milliste jätkutegevuste (sh jätkuseminarid) järgi on vajadus ning kuidas saaksid erinevad osapooled tulevikus üksteisele abiks olla.
Kell 16.30 – seminari lõpetamine ja vajadusel jätkuarutelud kuni 17.00-ni.

Seminari kavas ja korralduses võib toimuda muudatusi, mille kohta esitatakse teave, enne seminari, vähemalt Ühingu kodulehel - https://www.eaia.eu/ Seminari algsest kavast on välja arvatud lühiülevaade Natura 2000 aladega seonduvatest hindamisaspektidest, kuivõrd antud teema on piisavalt mitmekülgne, vajades tõenäoliselt täitsa eraldi seminari.

Seminarile on oodatud kõik, kes soovivad vastavas teemavaldkonnas kaasa rääkida või uusi teadmisi omandada ning parimaid praktikaid jagada. Seminarile registreerumine on avatud kuni 09.06.2020. a kella 13.00-ni. Seminarile registreerunutele saadetakse seminari platvormi link e-kirjaga, hiljemalt 10.06.2020. a kell 11.00.

Seminarile registreerumiseks palume saata taotlus e-postile elar@alkranel.ee. E-kirjas palume välja tuua vähemalt osaleja nime, e-posti aadressi ja tel numbri.

Ühingu poolt korraldatava seminari infot ja kutset palume võimalusel levitada!

Seminariga seotud küsimused ja/või tehnilised nüansid palume edastada e-kirjaga Elar Põldverele (elar@alkranel.ee) või tel (52 89 197) teel.

Lugupidamisega,
Elar Põldvere (ühingu juhatuse liige)
https://www.eaia.eu/

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ