Seminar: 05.11.2014

Keskkonnamõju hindamine, 05.11.2014 kell 15.00-17.00, aadressil Lennuki 22, Hendrikson&Ko Tallinna kontor

  1. Keskkonnamõju hindamisega seotud magistritööde tutvustamine:
    1. Praktikute (eksperdid, otsustajad, järelevalvajad) seisukohad kumulatiivsete mõjude hindamisest –  ettekanne Johanna Maria Siilak  15 min +  arutelu 15 min
    2. Alternatiivide võrdlus, kuidas nn Saaty meetod sobib osapoolte huvidega arvestamiseks – ettekanne Jane Adler 15 min – arutelu 15 min
  2. Ülevaade dokumendist „Mõju hindamine praktika ja selle parendamise võimalused“ – Irma Pakkonen/ Riin Kutsar – 10-15 min
    1. Diskussioon, ettepanekud – 30 min

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ