2018. a juhatuse koosseis

2018. a valiti ühingu uus juhatus. Juhatuse esimees Hendrik Puhkim. Liikmed: Elar Põldvere, Jaak Järvekülg, Kaja Peterson, Karl Kupits, Riin Kutsar ja Toomas Pallo.

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ