2022. a juhatuse koosseis

2022. a valiti ühingu uus juhatus. Juhatuse esimees Karl Kupits. Liikmed: Hendrik Puhkim, Jaak Järvekülg, Karl Kupits, Noeela Kulm, Riin Kutsar, Piret Toonpere ja Toomas Pallo.

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ