Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing

MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing (KeMÜ) on loodud 2012 aastal ning ühendab endas keskkonnamõju hindamise (KMH) litsentsiga eksperte ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) õigust omavaid spetsialiste.

Ühingu kõige üldisem eesmärk on keskkonnamõju hindamise (nii KMH kui KSH) süsteemi paremaks muutmine Eestis ja tore kui pisut ka Euroopas/maailmas. Seeläbi paraneks KMH/KSH kvaliteet, maine, sisuline otstarbekus ja muu valdkonnaga seonduv.